ADULTOS

Caxoto cimentou o seu contar en dúas premisas básicas:
1- O narrador interior de cada un só se pode atopar dende a verdade. 
2- Nunca se é demasiado maior para escoitar contos.
A partir delas fíxose cun amplo repertorio de contos nos que conxugou todo o que é, todo o que sabe e todo o que pasa por esa cabeciña chea de paxaros.
Deses vimbios saen os seguintes espectáculos: