Traxectoria 2017-09-15T11:21:52+02:00

QUE É A TRASTENDA DOS CONTOS ?

A Trastenda é un proxecto que nace no 2012 que pretende ser o espazo onde a narración oral conflúa con outras disciplinas profesionais. Nas nosas propostas conxugamos o lúdico, as artes escénicas, contidos educativos, a formación en valores, o enfoque social, … para iso a nosa tenda abastécese dunha ampla variedade de profesionais que proveñen de todos estes eidos.

Na actualidade A TRASTENDA DOS CONTOS conta cun amplo catálogo de espectáculos nos que a través da oralidade e do conto nos achegamos a ámbitos como a música, a cultura galega, a arte, o misterio, a promoción da igualdade, os colectivos desfavorecidos, … Unha completa proposta de espectáculos coa que levamos dende o 2012 movéndonos por toda Galicia e que se poden atopar nos distintos circuítos e redes culturais da comunidade galega (Rede Galega de Teatros e Auditorios, Rede Galega de Salas, Rede da Deputación da Coruña, Programa Ler Conta Moito, …) así como nos programas de animación á lectura de diversos concellos.

Este catálogo vese complementado con obradoiros lúdicos ou de formación dirixido para todas as idades: Xogos populares, obradoiros audiovisuais, cursos de contacontos, obradoiros formativos para entornos empresariais, ….

A Trastenda es un proyecto que nace en el 2012 y que pretende ser un espacio donde la narración oral confluya con otras disciplinas profesionales. En nuestras propuestas conjugamos lo lúdico, las artes escénicas, contenidos educativos, la formación en valores, el enfoque social, … para eso nuestra tienda se abastece de una amplia variedad de profesionales que provienen de todos estos campos.

En la actualidad A TRASTENDA DOS CONTOS cuenta con un amplio catálogo de espectáculos en los que a través de la oralidad y del cuento nos acercamos a ámbitos como la música, la cultura gallega, el arte, el misterio, la promoción de igualdad, los colectivos desfavorecidos, .. Una completa propuesta de espectáculos con la que llevamos desde el 2012 moviéndonos por toda Galicia e que se puede encontrar en los distintos circuítos y redes culturales de la comunidad gallega (Rede Galega de Teatros e Auditorios, Rede Galega de Salas, Rede da Deputación da Coruña, programa de promoción de la lectura Ler Conta Moito, …) Así como en los programas de animación a la lectura de un gran número de ayuntamientos.

Este catálogo se ve completado con talleres lúdicos o de formación dirigido a todas las edades: Juegos populares, talleres audiovisuales, cursos de cuentacuentos, formaciones para entornos empresariales, …

  • Espectáculos teatrais de narración oral.
  • Animación a lectura en bibliotecas e  centros educativos.

  • Espectáculos de contos a medida.

  • Formación en narración oral (contacontos)

  • Deseño de obradoiros educativos en valores (sensibilización e prevención): Igualdade, multiculturalidade, xestión emocións, consumo responsable, educación para a sáude, educación para a paz, …

QUEN É CAXOTO CONTACONTOS ?

Felipe Díaz (Caxoto) é a persoa que se atopa detrás do mostrador da Trastenda dos Contos. Dende sempre ligado ó espazo escénico ben a través da música, do baile tradicional ou do teatro; Caxoto entra en contacto coa oralidade coa súa chegada á Editorial Kalandraka. Aínda que comeza como mozo de almacén ese mesmo ano asumirá o reto de ser contador na campaña de animación á lectura que durante 4 meses o leva por colexios e Bibliotecas de toda a xeografía galega.

A partires de aí comeza un longo camiño cheo de interesantes paradas no que ir definindo o contador que chegará a ser. Neste período realiza cursos de narración oral con algunhas das figuras máis relevantes da narración oral en Galicia como Paula Carballeira, Cándido Pazó, Campanari, Mercedes Hernández …, participa activamente na posta en marcha do Festival Internacional de Narración Oral Atlántica, no que comparte escenario con todos eles e moitos outros contadores/as de todo o mundo (Uruguay, Francia, Camerún,…)

En canto á súa traxectoria como narrador Caxoto Contacontos percorreu varias veces toda a xeografía galega con algunhas de incursións no resto do estado español. Na actualidade é contador de referencia en concellos como A Coruña, Lugo, Vigo, Oleiros, Arteixo, Narón, …; Participa coa Escola das Utopías impartindo “Obradoiros de Contacontos”; compón o 50% da Compañía teatral DINAMOTeatro, leva a cabo as visitas guiadas históricas en concellos como o da Coruña ou Culleredo, …

Felipe Díaz (Caxoto) es la persona que se encuentra detrás del mostrador de A Trastenda dos Contos. Desde siempre ligado al espacio escénico, bien a través de la música, del baile tradicional o del teatro; Caxoto entra en contacto con la oralidad con su llegada a la Editorial Kalandraka en el 2003. Aún que empieza como mozo de almacén ese mismo año asumirá el reto de ser contador en la campaña de animación a la lectura que durante 4 meses lo lleva por colegios y bibliotecas de toda la geografía gallega.

A partir de aí empieza un largo camino lleno de interesantes paradas en el que ir definiendo el contador que llegará a ser. En este período realiza cursos de narración oral con algunas de las figuras más relevantes de la narración oral gallega y española como Paula Carballeira, Cándido Pazó, Campanari, Héctor Urién, Mercedes Hernández, … Durante este tiempo participa activamente en la puesta en marcha del Festival Internacional de Narración Oral Atlántica en el que comparte escenario con algunos de sus maestros y con muchos otros contadores de todo el mundo (Portugal, Colombia, Uruguay, Francia, Portugal,…)

En cuanto a su trayectoria como narrador Caxoto Contacontos recorrió varias veces toda la geografía gallega con algunas incursiones en el resto del estado español (Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia,…). En la actualidad es contador habitual en ayuntamientos como Oleiros, A Coruña, Lugo, Vigo, Arteixo, Narón, ….

  • Dinamización de eventos e rutas.

  • Obradoiros audiovisuais (Lip Dub, Stop Motion, Time Lapse, …)

  • Obradoiros culturais (tradición, musica, cantiga, baile tradicional, …).

  • Formación e facilitación para equipos en ámbito laboral (coaching).

Aqui atopades The Good Stuff. Alguns dos meus  Traballos  Featured Below.

Mandanos unha mensaxe se queres máis información

Escribeme
Escribeme

GuardarGuardar