Renacemento para principiantes 2017-08-01T11:40:26+02:00

Project Description

Público: Adulto

Duración: 75 min

SINOPSE:

Así o aprendemos na escola: “O Renacemento é aquela época histórica que vai dende o descubrimento de América ata a Revolución Francesa”. Caracterízase por ser unha época humanista onde a cultura se desprende dos medos teocéntricos e se lanza a descubrir de verdade o mundo no que vivimos.

Neste espectáculo de narración oral facemos un repaso por algúns destes feitos históricos tentando chegar a unha contextualización da época máis concreta. Descubriremos que non todo o que estudiamos foi como nolo ensinaron. Que todo o que aprendemos sobre Cristobal Colón igual non foi certo. Que a invención da imprenta tivo un motivo moito máis mundano do que se pensaba. Que o maior descubrimento de Copérnico non foi que o sol era o centro do universo… todo dende unha perspectiva a medio camiño entre o didáctico e o lúdico que nos manterá pegados ó asento querendo saber máis.

Público: Adulto

Duración: 75 min

SINOPSIS:

Así lo aprendimos en la escuela: “El Renacimiento es aquella época histórica que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa”. Se caracteriza por ser una época humanista donde la cultura se desprende de los miedos teocéntricos y se lanza a descubrir de verdad el mundo en el que vivimos.

En este espectáculo de narración oral hacemos un repaso por algunos de estos hechos históricos intentando llegar a una contextualización de la época más concreta. Descubriremos que no todo lo que estudiamos fue como nos lo enseñaron. Que todo lo que aprendimos sobre Cristobal Colón igual no fue cierto. Que la invención de la imprenta tuvo un motivo mucho más mundano de lo que se pensaba. Que el mayor descubrimiento de Copérnico no fue que el sol era el centro del universo… Todo desde una perspectiva a medio camino entre lo didáctico y lo lúdico que nos mantendrá pegados al asiento queriendo saber más.