Que morro!!!! 2017-08-03T12:10:30+02:00

Project Description

Público: Adulto/adolescente

Duración: 75 min

SINOPSE:

Nesta sesión para público adulto Caxoto Contacontos fai un percorrido polas fontes da tradición oral galega, pola nosa historia, pola literatura contemporánea para achegar o seu peculiar punto de vista da vida e da morte. Un espectáculo para pasar medo e morrer de risa, para sentir en carne propia as emocións que sempre estiveron presentes nos contos da lareira e nos contos para durmir.

Historias dos nosos devanceiros, costumes tradicionais, feitos históricos relevantes, … ou simplemente saber como se ligaba nos tempos dos nosos avós. Todo en 75 minutos que pasarán como un suspiro. Un suspiro de morte.

Público: Adulto/adolescente

Duración: 75 min

SINOPSIS:

En esta sesión de cuentos para público adulto, Caxoto Contacontos hace un recorrido por las fuentes de la tradición oral gallega, por nuestra historia, por nuestra literatura contemporánea para acercar su peculiar punto de vista de la vida y de la muerte. Un espectáculo para pasar miedo y morir de risa, para sentir en carne propio las emociones que siempre estuvieron presentes en los cuentos de lareira y en los cuentos para dormir.

Historias de nuestros antepasados, costumbres tradicionales, hechos históricos relevantes, … o simplemente saber cómo se ligaba en los tiempos de nuestros abuelos. Todo en 75 minutos que pasarán como un suspiro. Un suspiro de muerte. 

Ver Video