Contos do Brasil 2017-08-01T12:52:59+02:00

Project Description

Público: Familiar

Duración: 60 min

SINOPSE:

En Brasil sempre atopamos un espello onde reflexarnos ó outro lado do Océano Atlántico. A través das súas raíces portuguesas (e polo tanto tamén galegas) podemos xogar a percibir na cultura brasileira a visión paralela da nosa realidade.

Dende a testemuña dos seus devanceiros faremos unha viaxe no tempo e no espazo para atopar as conexións que hai entre a súa cultura e a nosa: Os xoguetes dos nosos avós, as historias comúns, as cantigas de berce, …. Pero tamén viaxaremos ata os tempos anteriores á chegada das expedicións ibéricas para coñecer as lendas que pasaron de boca en boca ata chegar ós nosos tempos. Nelas atoparemos a súa visión do mundo, a orixe das súas tradicións e un modo de vida que por centos de anos viviron alleos á nosa propia historia.

Público: Familiar

Duración: 60 min

SINOPSIS:

En Brasil siempre encontramos un espejo donde reflejarnos al otro lado del Océano Atlántico. A través de sus raíces portuguesas (y por lo tanto también gallegas) podemos jugar a percibir en la cultura brasileña la visión paralela de nuestra realidad.

Desde el testimonio de sus antepasados haremos un viaje en el tiempo y en el espacio para encontrar las conexiones que hay entre su cultura y la nuestra: los juguetes de nuestros abuelos, las historias comunes, las canciones de cuna, … Pero también viajaremos hasta los tiempos anteriores a la llegada de las expediciones ibéricas para conocer las leyendas que pasaron de boca en boca hasta llegar a nuestros tiempos. En ellas encontraremos su visión del mundo, el origen de sus tradiciones y un modo de vida que por cientos de años vivieron ajenos a nuestra propia historia.

Ver Video